Renovering

Uppfräschning nedre plan i hus 1-18 och 37-46 , dvs de övre längorna innefattande laserade tak, målade väggar, målade snickerier, nya innerdörrar inkl.handtag, ny golvbeläggning , moderna strömbrytare, nya sängbord , översyn samt byte sänglampor, översyn samt byte äldre kyl/frys 
Husen är blockerade för användning under V33-36 ( 14/8 - 11/9)
Vill man nyttja sin vecka under perioden blir man tilldelad annat hus.

Med vänliga häslningar

// Styrelsen

 

INFORMATION OM PARKERING OCH LADDNING AV EL- OCH HYBRIDBILAR

Parkering

Som väl inte kunnat undgå någon har Skistar infört parkeringsavgifter på många av sina parkeringar. Dock endast i begränsad utsträckning i vårt närområde.
Vi har tecknat avtal med AIMO Parkering , detta innebär att vårt område övervakas kontinuerligt och samtliga felparkerade bilar utanför huslängorna etc. kommer att bötesbeläggas.
Detta kommer också gälla de två nya laddplatserna uppe på vår parkering, se vidare nedan, som endast är till för att stå på när man laddar sin bil.
Med detta avtal så hoppas vi få en fungerande snöröjning i vinter och även kunna hålla koll på ”tjuvladdning” av bilar vid husen vilket är totalt förbjudet.

Vad gäller vår egen parkering är den förstås som tidigare utan avgifter för oss boende, detta gäller även de gästplatser som finns på parkeringen.

Att notera är att vår parkering i förebyggande syfte är skyltad med text om att parkeringstillstånd erfordras. Vi har dock ingen avsikt att, i alla fall till att börja med, tillhandahålla sådana utan vi litar på att endast vi medlemmar, de som hyr av oss samt av respektive boende godkända gäster använder våra platser. Skulle det visa sig att det inte fungerar får vi skärpa upp regelverket längre fram.

Om det ändå skulle uppstå någon form av problem på parkering i form av felparkering som du noterar eller drabbas av finns några telefonnummer att ringa, samtliga till vår avtalspartner för parkeringsövervakning AIMO. Ring i tur och ordning:

1) Aimo vakt Sälen 070 921 9115   (tjänstgör varierande tider dygnet runt men inte ständigt 24h)
2) Aimo central 0771 96 90 00 à nummerval ”anmäl felparkerat fordon” à SMS sökning efter tjänstgörande (kan ta till nästa morgon som längst)
3) Sälens fjällbevakning 0709219114

På länken Parkering i Sälen (skistar.com) kan du se vilka fria parkeringar som finns i vårt område (bl.a. parkeringen bredvid vår upp mot ”Sälenstugan original” vilket är bra för oss förstås)


Laddning av el och laddhybridbilar

Uppe på parkeringen har installation av två laddstolpar med 11 kW dubbeluttag d.v.s totalt 4 platser skett. Detta är på platserna mellan 52 och 53 , 53 till 56 har flyttas några meter till höger (österut) .
Platserna är tillgängliga för alla som betalar för sig men vi kommer primärt inte att göra någon reklam för dem. T.ex. kommer de inte att synas som offentliga laddpunkter på GPS etc.. Detta tills vi ser hur nyttjandegraden bland våra egna medlemmar ser ut.
Platserna får enbart användas vid aktiv laddning (framgår fysiskt av indikation på laddstolpe samt i den laddapp som alla elbilsanvändare har).
Parkering efter det att bilen är fulladdad (med viss marginal) kommer att klassas som felparkering.
Betalning kommer att gå till så att du som BRF-medlem kommer att kunna rekvirera ett laddkort.

Din laddning kommer sedan att debiteras det konto du registrerar vid beställning av kort.
Föreningen kommer att debitera 2:30 SEK/kWh.
För de som inte har personligt laddkort kommer man att kunna betala via parkeringsappen EasyPark
Laddning med betalning via appen kommer att debiteras med 3:60 SEK/kWh.

Det kommer att finnas 4st ladduttag som laddar max 11kW, ca 5 mil per timme. Laddhastigheten är beroende på hur mycket effekt er bil kan ta emot. De flesta rena elbilar kan ta emot 11kW medan de flesta laddhybrider kan ta emot 3,7kW, ca 2 mil per timme.  

Laddningen startas antingen med ett laddkort eller med EasyPark-appen. Laddkort beställs via vår leverantör Eways hemsida på;  https://my.eways.se/ordercard och välj ”ladda publikt”. Laddkorten kopplas till ert egna betalkort och laddningen debiteras från ert kort i slutet av varje månad. Laddkortet har inga fasta avgifter och kostar ingenting förutom själva laddningen. Det kostar 2,30 kr per kWh för medlemmar att ladda med laddkort.

Ni kan redan nu beställa ett laddkort och det kommer inom ca 3 dagar. Om ni har ett Eways laddkort sedan tidigare så går det utmärkt att använda det.

Om ni inte vill använda laddkort eller om man som gäst vill ladda så kan man starta laddning och betala via EasyPark-appen. Den laddas enkelt ner där man laddar ner appar för telefoner och om man redan har den appen så är det bara att börja använda den. I appen söker man upp laddstationerna via kartan eller med hjälp av områdeskoden som står på laddaren och väljer sedan ”starta laddning” med hjälp av ”hjulet” i appen. Det kostar 3,60 kr per kWh att ladda med EasyPark.

På laddarna kommer det finnas information hur man laddar och även numret till Eways kundtjänst som är öppen dygnet runt.

En liten påminnelse : Laddning av elbilar utanför lägenheterna är totalt förbjudet !!

 

Vid frågor kontakta någon av oss i styrelsen, kontaktdata på hemsidan.

 

Med vänlig hälsning

/Styrelsen