MOTORVÄRMARUTTAGEN PÅ PARKERINGARNA

Motorvärmarstolparna kommer att fasas ut inför kommande säsong och därför inte vara i funktion. Funktionen på dessa har varit bristfällig pga. åldersskäl. Att byta ut samtliga mot moderna är en stor investering i förhållande till hur många som använder dessa då moderna bilar ofta har inbyggda bränslevärmare. Även Skistar har tagit bort dessa i sina anläggningar.

Mvh Styrelsen