Viktigt att läsa:

Brev till andelsägare angående byte från Skistar till GuMo.