Andelsägare i Brf Sälenstugan

Andelsveckor

Principer för Sälenstugans rullande andelar

Grundläggande är att varje andelsbeteckning disponerar en (1) vecka under varje årstid.

Alla veckor med färgkodade andelar (sportlovsveckorna 7-10, påskveckan, julveckan etc) följer strikt föregånde andelsscheman, dvs återkommer vart 12-e år.

Inflyttning

Inflyttning sker tidigast under söndagen som föregår andelsveckan. Utflyttning skall vara gjord senast nästa söndag ( i regel  förmiddag).

Infaller julafton, juldagen eller annandag jul på en söndag får inflyttning ske torsdagen före julafton.

 

Information

Byte av vecka

Om det är någon vecka du inte kan nyttja utan önskar byta till en annan vecka - gå in på veckobytes-sidan för att se om något passar eller lägg upp ditt bytesinlägg/önskemål.


Avgift

Årsavgiften 2024 uppgår oförändrat till 5000 kr per andel. 

Överlåtelseavgift om 1200 kr / avtal, oavsett försäljning, arv eller gåva, skall vara betald före registrering av ny ägare. 

Önskar du hjälp vid överlåtelse kontakta styrelsen.


 

Meddela ankomst

Anmäl ankomst på Mina sidor på GuMo.se senast 3 dagar innan ankomst. Obs. All ankomst måste anmälas för att få tillgång till nyckel.

Nyckelhantering

Nyckelutlämning/

Incheckning

GuMo har monterat en nyckelbox vid ytterdörren. Nyckelutlämning gör du som andelsägare till dig själv eller till den som ska nyttja stugan för att få kod till nyckelboxen vid stugans entré. Nyckelutlämningen skall göras via "mina sidor" på GuMo:s hemsida. Du får då en kod till nyckelboxen som gäller för den bokade perioden. Koden skapar du via länken som du får via sms på ankomstdagen. Fungerar inte koden av någon anledning, ring GuMo 0280-263 50

Nyckelinlämning/

Utcheckning

Tryck på utcheckningslänken du fått från GuMo eller gå in på GuMo.se under mina sidor och ändra status för/klarmarkera vald stuga.
Markera värmen på, trots att värmen regleras av sig själv i era stugor.
Lämna nycklarna i nyckelskåpet.
Fungerar inte utcheckningen av någon anledning ring till GuMo 0280-263 50.

Avresestädning

Boka städning via GuMo.
Avresestädning ingår inte för ägare.

Rut-avdrag

Önskar du boka städning med RUT ska detta göras innan ankomst via GuMo. Personnummer behöver anges för att kunna få RUT-avdrag.

Observera att resursen för städning eventuellt och vissa veckor kan vara begränsad (p.g.a. den i hyra ingående städningen ökade belastningen). Betalning av städning sker sedan via GuMo.

 

Facebook

På Facebook kan vi ägare dela med oss av aktuell information och vi från styrelsen har möjlighet att lägga upp info.

Anmäl dig till gruppen  "Brf Sälenstugan, medlemsgrupp" på Facebook.

OBS! All uthyrning sker via GuMo. Det är således inte tillåtet att annonsera om egen uthyrning eller söka hyresmöjlighet. Dessa inlägg rensas omgående bort.

Brf Sälenstugan medlemsgrupp

Detta är en privat grupp för andelsägare varför du får svara på ett par frågor kring din relation till föreningen innan du släpps in.

Brf Sälenstugan köp/sälj andelar

Lägg ut info om du vill köpa eller sälja en andel.

GuMo

Information om vad som händer hos GuMo.

 
 

Viktiga dokument

GuMo

Dokument från GuMo
 

Renoveringar

Dokument om renoveringar och förbättringar i Brf Sälenstugan

Stadgar

Protokoll

Årsredovisningar, revisionsberättelser, budget

Nyhetsbrev

Övriga handlingar