ANDELAR 2017 - 2028

Klicka på schemat för att få en större bild.

PRINCIPER FÖR SÄLENSSTUGANS RULLANDE ANDELAR

Grundläggande är att varje andelsbeteckning disponerar en (1) vecka under varje årstid.

Alla veckor med färgkodade andelar (sportlovsveckorna 7-10, påskveckan, julveckan etc) följer strikt föregånde andelsscheman, dvs återkommer vart 12-e år. Fr o m år 2017 kommer även veckan efter påsk att disponeras på motsvarande sätt.

Samtliga andelar disponerar i ovanstående schema i regel ytterligare  tre (3) extra veckor. Dessa veckor har tilldelats i perioden veckorna 12-24.

INFLYTTNING

Inflyttning sker tidigast under söndagen som föregår andelsveckan. Utflyttning skall vara gjord senast nästa söndag ( i regel  förmiddag).

Infaller julafton, juldagen eller annandag jul på en söndag får inflyttning ske torsdagen före julafton.