ANDELSÄGARE INFO

Här är sidorna främst för andelsägare. Här hittar du andelsschema, information och protokoll.

Om det är någon vecka du inte kan nyttja utan önskar byta till en annan vecka - gå in på forum-sidan för att se om något passar eller lägg upp ditt bytesinlägg/önskemål.

Styrelsen gör (förutom kallelse till årsmöte) endast ett utskick om året (månadsskiftet november-december). Övrig och annan aktuell information läggs ut här på hemsidan. Det är därför en god idé att gå in och titta då och då.

AVGIFTER

Årsavgiften 2023 uppgår oförändrat till 5000 kr per andel. Överlåtelseavgift om 1200 kr / avtal, oavsett försäljning, arv eller gåva, skall vara betald före registrering av ny ägare.
Kansliet kan hjälpa till med överlåtelseavtal från ”början till slut” med digital signering etc. till en kostnad av 5000:- , kontakta kansliet för info.