Information till andelsägarna från styrelsen inför årsstämman i Stockholm 2024-05-26

Sidan uppdateras successivt med start 2024-02-02. Först ut är information om pågående detaljplan. 

Plats och datum för årsstämman är Stockholm söndagen 26 maj kl. 14:00, som också kommer vara möjlig att vara med på digitalt, likt senare år. Motioner till årsstämman behöver skickas in under våren via mejl till styrelsen. Kallelse till stämman kommer komma via brev under april månad. 

Pågående detaljplan

Sedan 2019 har tidigare styrelse drivit detaljplanen "Brf Sälenstugan, Västra Sälen 3:16 & 2:29" och nuvarande styrelse önskar på kommande årsstämma - i maj 2024 - erhålla besked om hur de ska driva frågan vidare. Alternativen är följande tre: Avbryta, pausa eller att driva detaljplaneprocessen vidare. 

 
Avbryta?
PAUSA?
DRIVA DETALJPLANEPROCESSEN VIDARE?

Information från styrelsen 

Bilagor

Bilagor till informationen ovan. 

Observera: 

  • Svarta markeringar avser skydd av personuppgifter, samt en plats med en felaktig skrivelse som är borttagen för att undvika missförstånd.
  • I planbeskrivningen i bilaga 4 har all text som reviderats efter samråden gulmarkerats.
  • Plankartan är den juridiskt bindande handlingen för detaljplaner.

Fråga-svar

Har ni frågor om detaljplanen? Mejla styrelsen på styrelsen@brfsalenstugan.se. I ämnesraden skriver ni "Frågor detaljplan". 

Fråga-svar uppdateras kontinuerligt allt eftersom frågor om detaljplanen kommer in till styrelsen. 

Märk att det kan dröja något med svar om en fråga behöver stämmas av med Malung-Sälens kommun eller vår konsult. 

Synpunkter

Har ni synpunkter på detaljplanen? Mejla styrelsen på styrelsen@brfsalenstugan.se. I ämnesraden skriver ni "Synpunkter detaljplan". Alla synpunkter som mejlas in förs in i denna loggen för att komma övriga andelsägare till dels. Synpunkter på detaljplanen besvaras ej av styrelsen. 

Observera att synpunkter kommer delges Malung-Sälens kommun efter årsstämman, tillsammans med beskedet hur föreningen har valt att gå vidare med detaljplanen. 

Aktuella skärmklipp: